So sánh sản phẩm

Các loại ống lấy máu chân không sử dụng trong xét nghiệm lâm sàng

Các loại ống lấy máu chân không sử dụng trong xét nghiệm lâm sàng

Ống lấy máu chân không Sarstedt- TSIHNỐng lấy máu chân không Sarstedt- TSIHN
Ống lấy máu chân không Sarstedt- TSIHN
Ống lấy máu chân không Sarstedt- TSIHN
Ống lấy máu chân không Sarstedt- TSIHN