So sánh sản phẩm
Cuvette 2xOptical PS

Cuvette 2xOptical PS


Liên hệ

Product description

Order number 67.741
Product description Cuvette 4 ml made of PS, 2 sides optical, height: 45 mm , layer thickness: 10 mm, suitable for use beginning at 330 nm, 100 pcs./magazine (sorted to mould cavity no.)
  • Mã sản phẩm:
  • 67.741
  • Tình trạng:
  • Nhà cung cấp:
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)
Thêm vào giỏ hàng

Product description

Order number 67.741
Product description Cuvette 4 ml made of PS, 2 sides optical, height: 45 mm , layer thickness: 10 mm, suitable for use beginning at 330 nm, 100 pcs./magazine (sorted to mould cavity no.)

Product characteristics

Number of optical sides 2
Layer thickness 10 mm
Wavelength in the cuvette area 330 nm

Size

Sample volume 4 ml
Width of product 12 mm
Height of product 45 mm

Material & colours

Product material Polystyrene (PS)
Colour of product Transparent

Product description

Order number 67.741
Product description Cuvette 4 ml made of PS, 2 sides optical, height: 45 mm , layer thickness: 10 mm, suitable for use beginning at 330 nm, 100 pcs./magazine (sorted to mould cavity no.)