So sánh sản phẩm

Khách hàng quen thuộc

DANH SÁCH MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Đã, đang tín nhiệm dung các sản phẩm do Công ty Cổ phần TSI cung cấp
 1. Vien HHTM Trung ương
 2. Trung tâm HHTM miền Trung – BV đa Khoa Trung ương Huế
 3. Trung tâm HHTM Bệnh viện Chợ Rẫy
 4. Trung tâm HHTM Cần Thơ
 5. Bệnh viện HHTM Hồ Chí Minh
 6. Bệnh viện 175
 7. BV Đa Khoa Quảng Ngãi
 8. BV Đa Khoa Bình Định
 9. BV Đa khoa Phú Yên
 10. BV Đa khoa Khánh Hòa
 11. BV Xanh Pon, Hà Nội
 12. BV Việt Đức
 13. BV Đa Khoa Đà Nẵng  
 14. Viện Công nghệ sinh học – Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam
 15. Viện Công nghiệp Thực phẩm
 16. Viện Di truyền Nông nghiệp
 17. Viện Hóa học Việt Nam – Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam
 18. Viện Sinh học nhiệt đới
 19. Viện nghiên cứu Thủy sản III
 20. Viện Vệ Sinh dịch tễ Trung Ương
 21. Viện Pasteur Hồ chí minh
 22. Viện Pasteur Nha Trang
 23. Trường Đại học Dược Hà Nội
 24. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 25. Trường Đại học Cần Thơ
 26. Tổ chức Y tế Thế giới
 27. Dự án của UNC (University Northern Canifornia)
Tags: