So sánh sản phẩm
Perfect size DNA Molecular Weight Ladders

Perfect size DNA Molecular Weight Ladders


Liên hệ

PERFECT SIZE DNA MOLECULAR WEIGHT LADDERS
Dùng để định tính và định lượng các đoạn ADN
Hãng sản xuất: 5’Prime – Đức
  • Mã sản phẩm:
  • PerfectsizeDNAMol
  • Tình trạng:
  • Thương hiệu:
  • 5 Prime
  • Nhà cung cấp:
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)
Thêm vào giỏ hàng

Phân loại và đặc tính kỹ thuật:
 
Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Thành phần Code
Perfect Size 50bp Ladder 100 100 x 6µl application 600 µl PerfectSize 50 bp Ladder. Range  50 - 500 bp, 9  fragmentsPERFECT SIZE DNA MOLECULAR WEIGHT LADDERS
Dùng để định tính và định lượng các đoạn ADN
Hãng sản xuất: 5’Prime – Đức
2500320
Perfect Size 50bp Ladder 100 100 x 6µl application 600 µl PerfectSize 100 bp Ladder. Range 100-600 bp, 6 fragments 2500330
PerfectSize 100 bp XL Ladder - 100 100 x 6µl application 600 µl PerfectSize 100 bp XL Ladder. Range 100 -1500 bp, 11 fragments. 2500340
PerfectSize 1 kb Ladder - 100 100 x 6µl application 600 µl PerfectSize 1 kb Ladder. Range 1 -10 kb, 9 fragments. 2500350
PerfectSize 1 kb XL Ladder - 100 100 x 6 µl application 600 µl PerfectSize 1kb XL Ladder. Range  100 bp -10 kb, 12 fragments. 2500360
Phân loại và đặc tính kỹ thuật:
 
Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Thành phần Code
Perfect Size 50bp Ladder 100 100 x 6µl application 600 µl PerfectSize 50 bp Ladder. Range  50 - 500 bp, 9  fragmentsPERFECT SIZE DNA MOLECULAR WEIGHT LADDERS
Dùng để định tính và định lượng các đoạn ADN
Hãng sản xuất: 5’Prime – Đức
2500320
Perfect Size 50bp Ladder 100 100 x 6µl application 600 µl PerfectSize 100 bp Ladder. Range 100-600 bp, 6 fragments 2500330
PerfectSize 100 bp XL Ladder - 100 100 x 6µl application 600 µl PerfectSize 100 bp XL Ladder. Range 100 -1500 bp, 11 fragments. 2500340
PerfectSize 1 kb Ladder - 100 100 x 6µl application 600 µl PerfectSize 1 kb Ladder. Range 1 -10 kb, 9 fragments. 2500350
PerfectSize 1 kb XL Ladder - 100 100 x 6 µl application 600 µl PerfectSize 1kb XL Ladder. Range  100 bp -10 kb, 12 fragments. 2500360
Video
Cataloge
PERFECT SIZE DNA MOLECULAR WEIGHT LADDERS
Dùng để định tính và định lượng các đoạn ADN
Hãng sản xuất: 5’Prime – Đức
Tags: