So sánh sản phẩm

Sinh phẩm Sinh học phân tử

Khoảng giá

 • X GAL
  Xem chi tiết

  X GAL

  Liên hệ

  X GAL
  Được dùng để xác định mức độ hoạt động của enzyme Beta-galactosidase trong các dải từ xanh  - trắng
  Hãng sản xuất: 5’Prime – Đức

 • TBE 5X
  Xem chi tiết

  TBE 5X

  Liên hệ

  TBE 5X
  Dung dichj đệm dùng để chạy điện di tren thạc agarose và polyacrylamide
  Hãng sản xuất: 5’Prime – Đức

 • TAE 50X
  Xem chi tiết

  TAE 50X

  Liên hệ

  TAE 50X
  Dung dich đệm dùng để chạy điện di tren gel agarose
  Hãng sản xuất: 5’Prime – Đức

 • Protease K
  Xem chi tiết

  Protease K

  Liên hệ

  PROTEASE K
  Hãng sản xuất: 5’Prime – Đức

 • Perfect size DNA Molecular Weight Ladders
  Xem chi tiết

  Perfect size DNA Molecular Weight Ladders

  Liên hệ

  PERFECT SIZE DNA MOLECULAR WEIGHT LADDERS
  Dùng để định tính và định lượng các đoạn ADN
  Hãng sản xuất: 5’Prime – Đức

 • Molecular Biology Grade Water
  Xem chi tiết

  Molecular Biology Grade Water

  Liên hệ

  DNA GEL LOADING BUFFER 10X
  Chất lượng cao, không chứa RNAse, RNAse, dùng trong các phản ứng sinh học phân tử
  Manufacturer: 5’Prime – Đức

 • DNA Gel loading Buffer 10X
  Xem chi tiết

  DNA Gel loading Buffer 10X

  Liên hệ

  DNA GEL LOADING BUFFER 10X
  Hãng sản xuất: 5’Prime – Đức

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang