So sánh sản phẩm

Sản phẩm

  • Ống lưu mấu 5 ml cho máy sinh hóa, máy phân tích

    Ống, 5 ml, 75x12mm, vòng cơ sở, PP, cho Abbott m1000, 500 chiếc. / StackPack