So sánh sản phẩm

Máy ly tâm thể tích lớn

Khoảng giá

 • Máy ly tâm lạnh để sàn dùng cho túi máu
  Xem chi tiết

  Máy ly tâm lạnh để sàn dùng cho túi máu

  Liên hệ

  - Máy ly tâm lạnh dùng phân tích các thành phần máu, loại đặt trên sàn, có thể kết nối mạng nội bộ và có thể quản lý được khoảng 30 máy trên 1 máy tính.
  - Có thể sử dung được túi máu với dung tích túi từ 250, 500 tới 1000ml, các ống từ 5, 7, 10, 15, 25, 45, 50, 100, 150....ml
  - Có chức năng làm lạnh
  -Máy ly tâm túi máu

 • Máy ly tâm tốc độ chậm Sorvall RC3BP Plus
  Xem chi tiết

  Máy ly tâm tốc độ chậm Sorvall RC3BP Plus

  Liên hệ

  MÁY LY TÂM TỐC ĐỘ CHẬM SORVALL RC3BP PLUS
  Máy ly tâm tốc độ chậm Sorvall RC3BP Plus được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực y tế như xây dựng ngân hàng máu do có đặc tính sử dụng dễ dang, ly tâm chậm, phân tách mẫu tốt, ly tâm được dung tích lớn. Việc lựa chon rotor và các adapter phù hợp cho phép nâng cao năng suất của máy ly tâm.

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang