So sánh sản phẩm

Tủ ấm

Khoảng giá

 • Tủ ấm CO2 active gas
  Xem chi tiết

  Tủ ấm CO2 active gas

  Liên hệ

  TỦ ẤM CO2 (ACTIVE GAS)
  Ứng dụng chính

  Áp dụng trong nuôi cấy quy mô lớn
  Nuôi cấy tế bào động vật
  Sản xuất các kháng thể đơn dòng, sản xuất protein …

 • Tủ ấm CO2 - MG-70C
  Xem chi tiết

  Tủ ấm CO2 - MG-70C

  Liên hệ

  TỦ ẤM CO2 MG-70C
  Ứng dụng chính. Dòng tủ này được sử dụng chủ yếu trong:

  Nuôi cấy tế bào động vật
  Nuôi cấy tế bào nhỏ
  Nuôi cấy mô

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang