Quý khách hàng sẽ được yêu cầu điền các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên website như:
– Họ và tên,
– Số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng),
– Địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân),
– Nội dung cần tư vấn,
Các thông tin này được yêu cầu để Công ty Cổ phần TSI Hà Nội có thể hỗ trợ tốt nhất cho Khách hàng.

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

– Công ty chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng, và để cung cấp dịch vụ, bao gồm một số thông tin cá nhân: họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ giao hàng.
– Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.
– Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).
– Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. Mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.
– Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website https://tsivn.com.vn sử dụng thông tin của Quý khách hàng cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến Quý khách hàng;
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Quý khách hàng và công ty;
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Quý khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;
– Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Quý khách hàng;
– Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Quý khách hàng tại TSI Hà Nội;
– Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Quý khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
Ban quản trị.
– Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website https://tsivn.com.vn
– Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
– Công ty nghiên cứu thị trường
– Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
– Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng
– Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN
CÔNG TY CP TSI HÀ NỘI

– Địa chỉ: 53A Lê Văn Hưu, P. Ngô Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
– Điện thoại: 0812.035.888 Tel: 024.3943.4753 – 024.3943.4752
– Email: sales@tsivn.com.vn

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Quý khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị website.
Quý khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, TSI HÀ NỘI sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của khách hàng:
– Qua email: sales@tsivn.com.vn
– Qua điện thoại: 0812.035.888

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Website https://tsivn.com.vn/
được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website https://tsivn.com.vn/. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Quý khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý của khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho khách hàng được biết về vụ việc.

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Quý khách hàng gửi email khiếu nại đến email sales@tsivn.com.vn hoặc gọi điện thoại tới số 0812.035.888 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.