Công ty Cổ phần TSI Hà Nội có khả năng và luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp tổng thể (thiết kế, cung cấp các thiết bị, đào tạo kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, sửa chữa, bảo hành sản phẩm…) cho các ngành công nghệ sinh học, y tế, giáo dục, nông nghiệp, môi trường, công nghiệp như: Ngân hàng máu các khoa hóa sinh, truyền máu, các Phòng Thí Nghiệm sinh học phân tử, miễn dịch, các phòng nghiên cứu công nghệ cao, các công ty sản xuất dược phẩm, vắc xin……

DỊCH VỤ BẢO HÀNH:

* Tư vấn khảo sát đường điện nước và vị trí đặt máy
* Lắp đặt
* Hướng dẫn sử dụng
* Chuyển giao công nghệ
* Thăm khám và bảo dưỡng định kỳ

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ, SỬA CHỮA

* Thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định máy ly tâm
* Thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định tủ lạnh
* Thực hiện các dịch vụ bảo dưỡng tủ an toàn sinh học
* Thực hiện sửa chữa máy ly tâm