Tình trạng: Còn Hàng

Máy Dragonfly discovery – Máy phân phối chia mẫu tự động

Giá: Liên HệLiên Hệ Báo GiáLiên Hệ Báo Giá

Phạm vi kênh 200 nL – 4 mL

Phù hợp với 96, 384, 1536 kênh phân phối

Phát triển xét nghiệm và sàng lọc tối ưu hóa mà không bị nhiễm bẩn hoặc phân loại chất lỏng

Phân phối tốc độ cao (đổ đầy đĩa 384 giếng vào < 30 giây hoặc 1536 đĩa giếng trong < 90 giây) không phụ thuộc vào độ nhớt

    Dragonfly discovery cho phép phân phối thuốc thử với khối lượng thấp, cải tiến trên nhiều ứng dụng bao gồm gen, phát triển xét nghiệm và nuôi cấy tế bào 3D. Việc phân phối thể tích thấp có độ lặp lại cao và chính xác, phân phối thể tích lớn nhanh chóng và thể tích chết cực thấp cho phép các nhà nghiên cứu giảm thiểu chi phí thuốc thử, tiết kiệm thời gian và tiêu chuẩn hóa các xét nghiệm để có dữ liệu cho phép phân phối thuốc thử với khối lượng thấp, cải tiến trên nhiều ứng dụng bao gồm gen, phát triển xét nghiệm và nuôi cấy tế bào 3D. Việc phân phối thể tích thấp có độ lặp lại cao và chính xác, phân phối thể tích lớn nhanh chóng và thể tích chết cực thấp cho phép các nhà nghiên cứu giảm thiểu chi phí thuốc thử, tiết kiệm thời gian và tiêu chuẩn hóa các xét nghiệm để có dữ liệu chất lượng vượt trội.u chất lượng vượt trội.