Hệ thống lên men

Hệ Thống Lên Men Marubishi Cung Cấp Bởi TSI Hà Nội Tại Viện Vi Sinh Vật ĐHQGHN Lên Sóng VTV2

Vừa qua, hệ thống lên men Marubishi công suất lớn cung cấp bởi TSI Hà Nội lắp đặt tại Xưởng sản xuất thực nghiệm – Viện vi sinh vật và công nghệ sinh học Đại học quốc gia Hà Nội đã lên sóng VTV2.

Hệ thống lên men

Hệ thống lên men tại đơn vị gồm 2 hệ lên men 500 lít và 1000 lít, là hệ thống lên men vi sinh vật lớn nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại. Chi tiết xem thêm tại video phía dưới:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *