1507629746_1

Cung Cấp Thiết Bị Cho Dự Án Gdđh 2- Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Chúng tôi đã được tin tưởng là nhà thầu cung cấp các trang thiết bị cho phòng thí nghiệm của Viện Công nghệ sinh học – Công nghệ Thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội).

 

 

Tags: No tags