d4

Thi Công Lắp Đặt Dự Án Xưởng Sản Xuất Thực Nghiệm – Viện Vi Sinh Vật Và Công Nghệ Sinh Học – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Vừa qua, TSI Hà Nội đã hoàn thành thi công lắp đặt hệ thống lên men 50 – 500 lít tại xưởng sản xuất thực nghiệm – Khu công nghệ cao tại hòa Lạc.

Xưởng Sản xuất Thực nghiệm

Hệ thống lên men sản xuất vi sinh được tự dộng hoàn toàn, từ tiệt trùng, nuôi cấy, chuyển giống đến thu hoạch sản phẩm.
Dây chuyền lên men này phù hợp cho sản xuất probiotic, vaccine và dược phẩm.


Vận hành hệ thống lên men

Tags: No tags